Weekly Industry News

Perkenal semula kempen pemilikan rumah

Weekly Industry News

Kerajaan akan memperkenalkan semula kempen pemilikan rumah bagi merancakkan lagi pasaran hartanah negara.

Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, berkata bagi menjayakan kempen itu, beberapa insentif cukai akan dilaksanakan.

“Pengecualian duti setem akan diberikan ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman untuk kediaman bernilai antara RM300,000 hingga RM2.5 juta.

“Pengecualian duti setem terhad kepada RM1 juta. Pertama nilai rumah kediaman manakala duti setem sepenuhnya diberikan ke atas perjanjian pinjaman,” katanya.

Media Title: Berita Harian

Date: 6 Jun 2020

Photo Credit

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.