Weekly Industry News

Kempen Pemilikan Rumah diteruskan

Weekly Industry News

Kerajaan bersetuju meneruskan Kempen Pemilikan Rumah (HOC) bagi tempoh enam bulan lagi iaitu sehingga 31 Disember ini bagi menggalakkan peningkatan jumlah pemilikan rumah dalam kalangan rakyat Malaysia dan mencapai objektif mengurangkan bilangan rumah tidak terjual.

Menteri Kewangan, Lim Guan Eng berkata, kementerian itu menerima permohonan daripada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Zuraida Kamaruddin yang menyokong Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia (Rehda) untuk melanjutkan tempoh kempen tersebut.

“Kempen HOC menggabungkan insentif kerajaan dalam bentuk pengecualian duti setem dan insentif oleh pemaju perumahan yang memberikan diskaun harga pembelian sekurang-kurangnya 10 peratus.

Media Title: Sinar Harian

Date: 01 Jul 2019

Photo Credit

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.