Weekly Industry News

Pembinaan Rumah Mampu Milik Belum Mencukupi

Weekly Industry News

Bank Negara Malaysia (BNM) mengesyorkan kerajaan, menerusi pihak berkuasa berpusat memastikan bahawa bekalan rumah mampu milik adalah mencukupi.

Bank pusat itu dalam Laporan Kestabilan Kewangan dan Sistem Pembayaran berkata, bagi mencapai matlamat itu, pihak berkuasa yang berkenaan boleh membuat perancangan yang lebih baik, mengurangkan kos pembinaan dan mencapai kecekapan skala dalam pembangunan dan peruntukan rumah mampu milik.

“Ini boleh dicapai dengan mengehadkan inisiatif bertindih dan menggalakkan pengagihan sumber yang lebih cekap,” katanya.

Source: Berita Harian

Date: 31 March 2018

Photo Credit

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.