Weekly Industry News

Pasukan khas akan ditubuh urus perumahan mampu milik: Zuraida

Weekly Industry News

Pasukan khas di bawah bidang kuasa Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) akan ditempatkan di projek perumahan mampu milik untuk mengkaji pengurusan perumahan tersebut termasuk kutipan caj penyenggaraan mereka.

Menteri berkenaan Zuraida Kamaruddin berkata anggota pasukan itu akan diberikan latihan untuk memperkasa mereka dan membolehkan mereka memajukan diri.

“Pengurusan bagi hartanah ini adalah penting kerana jika kita bercakap mengenai golongan B40 (40 peratus kumpulan isi rumah berpendapatan rendah), kategori ini melibatkan mereka yang kurang berkemampuan.

Media Title: Utusan Borneo Sarawak

Date: 24 Feb 2019

Photo Credit

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.