Weekly Industry News

Akta COVID-19 dan hartanah

Weekly Industry News

Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) merujuk kepada tindakan pencegahan oleh kerajaan terhadap kes COVID-19 pada 16 Mac 2020 dan ‘kawalan gerakan’ yang dilaksanakan di seluruh negara.

Semasa dan sepanjang tempoh PKP, rakyat Malaysia maklum bahawa banyak sekali urusan yang ‘terbeku’, manakala pejabat perniagaan dan pejabat kerajaan tidak dapat berfungsi seperti kebiasaan sebelum tempoh PKP.

Media Title : Berita Harian

Date : 05 Dec 2020

Photo Credit

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.