Weekly Industry News

Selesai isu kediaman tak terjual jadi agenda

Weekly Industry News

Kerajaan akan terus menjadikan isu perumahan mampu milik dan penyelesaian yang tepat kepada hartanah siap dibina tidak terjual sebagai agenda utama tahun ini.

Pemantauan rapi terhadap pelaksanaan program di bawah Dasar Perumahan Nasional 2.0 (2018-2025) dan pelbagai insentif yang diperkenalkan untuk mempromosi pemilikan rumah dalam kalangan rakyat juga diharapkan dapat mengatasi situasi kediaman siap dibina tidak terjual pada tahun akan datang.

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Malaysia (JPPH) menerusi Laporan Pasaran Harta Tanah Malaysia 2019, berkata walaupun menghadapi ekonomi yang mencabar, pasaran hartanah Malaysia dijangka kekal berdaya tahan pada tahun-tahun akan datang.

Media Title: Berita Harian

Date: 01 May 2020

Photo Credit

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.