Lists:

Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan & Kerajaan Tempatan

1. Tribunal Pengurusan Strata (TPS)
2. Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR)

 

Kementerian Wilayah Persekutuan

1.  Rumah Mampu Milik Wilayah Persekutuan (RUMAWIP)

 

Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)

1.  Panduan Permohonan Pinjaman Perumahan

 

Lembaga Perumahan & Hartanah Selangor (LPHS)

1.  Rumah Selangorku

 

Jabatan Perumahan Negara

1.  Program Perumahan Rakyat (PPR) 
2. Skim Pinjaman Perumahan untuk Golongan Berpendapatan Rendah
3. Panduan kepada pembeli Skim Perumahan Mampu Milik Swasta (MyHome)
4. Panduan kepada pembeli rumah dalam memiliki rumah idaman anda

 

 Jabatan Perangkaan Malaysia

1.  e-Services

 

Jabatan Perancangan Bandar & Desa Negeri Selangor

1.  Sistem Maklumat Perancangan Gunatanah Negeri Selangor (SISMAPS)

 

Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ)

1.   Sewaan Tong Roro 

 

Join Us
Calendar of Events

Site Search